Myneta Android App


HomeAffidavitsTripura 2008

Tripura 2008 District Wise Constituency List

Dhalai ( 30 )
1:  Badharghat ( 7 )
2:  Bishalgarh ( 4 )
3:  Charilam ( 4 )
4:  Golaghati ( 5 )
5:  Kamalasagar ( 6 )
6:  Pratapgarh ( 4 )
Gomati ( 11 )
1:  Ampinagar ( 6 )
2:  Birganj ( 5 )
Kailasahar ( 25 )
1:  Chandipur ( 6 )
2:  Fatikroy ( 8 )
3:  Kailasahar ( 6 )
4:  Pabiachhara ( 5 )
Kamalpur ( 19 )
1:  Kamalpur ( 6 )
2:  Salema ( 6 )
3:  Surma ( 7 )
Kanchanpur ( 12 )
1:  Kanchanpur ( 5 )
2:  Pencharthal ( 7 )
Khowai ( 25 )
1:  Asharambari ( 5 )
2:  Khowai ( 6 )
3:  Pramodenagar ( 7 )
4:  Ramchandraghat ( 7 )
Kulai, Ambassa ( 4 )
1:  Kulai ( 4 )
North Tripura ( 7 )
1:  Raima Valley ( 7 )
Sabroom ( 10 )
1:  Manu ( 4 )
2:  Sabroom ( 6 )
Sepahijala ( 16 )
1:  Belonia ( 6 )
2:  Hrishyamukh ( 4 )
3:  Rajnagar ( 6 )
Shantirbazar ( 8 )
1:  Jolaibari ( 5 )
2:  Santirbazar ( 3 )
Sonamura ( 17 )
1:  Boxanagar ( 5 )
2:  Dhanpur ( 4 )
3:  Nalchar ( 5 )
4:  Sonamura ( 3 )
South Tripura ( 5 )
1:  Chhawmanu ( 5 )
Teliamura ( 10 )
1:  Kalyanpur ( 3 )
2:  Krishnapur ( 3 )
3:  Teliamura ( 4 )
Udaipur ( 21 )
1:  Bagma ( 3 )
2:  Kakraban ( 4 )
3:  Matarbari ( 4 )
4:  Radhakishorepur ( 5 )
5:  Salgarh ( 5 )
Unakoti ( 31 )
1:  Dharmanagar ( 7 )
2:  Jubarajnagar ( 4 )
3:  Kadamtala ( 7 )
4:  Kurti ( 7 )
5:  Panisagar ( 6 )
West Tripura ( 62 )
1:  Agartala ( 5 )
2:  Bamutia ( 5 )
3:  Banamalipur ( 6 )
4:  Barjala ( 6 )
5:  Khayerpur ( 4 )
6:  Majlishpur ( 3 )
7:  Mandaibazar ( 5 )
8:  Mohanpur ( 4 )
9:  Ramnagar ( 4 )
10:  Simna ( 4 )
11:  Takarjala ( 6 )
13:  Town Bordowali ( 5 )

Find us on facebook

HelpLine & SMS

You can get complete details of your Neta by calling us at 1800-110-440 or sending SMS at 9246556070. For more details click here.

Connect with us

Technology Powered by Webrosoft